Datum: 16 september 2013

Welkom bij de BierApp (vanaf hier aangegeven als ‘de BierApp’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’). Vind een speciaalbiercafé, laat u adviseren welk bier op de kaart het beste bij uw voorkeur past. Geef aan wat u van het bier vind en bekijk de achtergrondinformatie van het bier dat u net besteld hebt.

1. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

We verzamelen de volgende type informatie.

Informatie die we rechtstreeks van u ontvangen:

Analytics informatie:

Cookies en aanverwante technologien:

Informatie van log bestanden:

Metadata:

2. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Naast een aantal specifieke toepassingen van de informatie die wij beschrijven in dit Privacy Beleid, gebruiken we deze informatie ook om:

3. DELEN VAN UW INFORMATIE

Wij zullen uw gegevens niet verhuren of verkopen aan derden buiten de BierApp (of de groep van vennootschappen waarvan de BierApp een onderdeel van is) zonder uw toestemming, met uitzondering van dit Privacy Beleid.

Derden met wie we mogelijkerwijs uw informatie delen:

Tijdens een verandering binnen/van de organisatie van de BierApp:

Reageren op juridische verzoeken en het voorkomen van schade:
We kunnen toegang verschaffen tot, en bewaren en delen van, uw informatie op wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) als we in goed vertrouwen geloven dat:

We kunnen onszelf ook toegang verschaffen tot (en het bewaren en delen van) gegevens wanneer we te goeder trouw menen dat het noodzakelijk is om:

Informatie die we over u ontvangen kan worden benaderd, verwerkt en bewaard voor een langere tijdsperiode als het is onderdeel vormt van een juridisch verzoek of verplichting, een overheidsonderzoek, of een onderzoek naar mogelijke overtredingen van onze voorwaarden of ons beleid; of anderszins om schade aan onze Service te voorkomen.

4. HOE WE UW INFORMATIE OPSLAAN

Opslag en verwerking:

5. UW KEUZES OVER UW INFORMATIE

Uw instellingen
Afmelden voor e-mailberichten kunt u doen door te klikken op de “afmeldlink” voorzien in dergelijke mededelingen. Zoals hierboven vermeld, kunt u zich niet afmelden via de service-gerelateerde communicatie (bijvoorbeeld, accountverificatie, inkoop- en facturering bevestigingen en herinneringen, wijzigingen / updates om eigenschappen van de Service, technische en veiligheid mededelingen).

Hoe lang we uw Content bewaren:
Na deactiveren van de applicatie kan de BierApp, haar Gelieerde Bedrijven of haar Service Providers informatie en de Content behouden voor een commercieel redelijke termijn voor back-up, archivering en / of audit doeleinden.

6. ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites of diensten verbonden naar of van onze dienst, met inbegrip van de informatie of inhoud die daarop staan. Vergeet niet dat als u een link om van onze dienst naar een andere website of dienst te gebruiken, ons Privacy Beleid niet van toepassing is op die websites of diensten. uw gedrag en interactie op een website van derden, met inbegrip die met een link van onze website, zijn onderworpen aan eigen regels en beleid. Bovendien gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn en geen controle hebben over een derde partij die u machtigt om toegang te hebben tot uw Content. Als u gebruik maakt van een derde partij website of dienst en u hen in staat gesteld om toegang te krijgen tot uw Content doet u dat op eigen risico.

7. HOE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN

Als u vragen hebt aangaande dit Privacy Beleid of de Service, contacteer ons dan op info@debierapp.nl.

8. VERANDERINGEN AAN ONS PRIVACY BELEID

De BierApp mag kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken, zo bekijk het periodiek. Wij kunnen u voorzien van extra vormen van kennisgeving bij wijzigingen of updates passend binnen de omstandigheden. uw voortgezet gebruik van de BierApp of de Service zal na elke wijziging van dit Privacybeleid uw aanvaarding vragen.